Pytania i odpowiedzi

Na początek muszę zarejestrować pacjenta do czego będę potrzebował podstawowych danych takich jak numer PESEL, aktualny adres, numer kontaktowy. W dalszej części badania zbieram wywiad z państwem opiekunami/rodzicami pacjenta, preferuję aby odbywało się to w obecności pacjenta. Kolejną częścią jest wywiad z pacjentem zwykle od 11-12 roku życia ta część konsultacji odbywa się bez rodziców, po zakończeniu wywiadu przeprowadzam badanie lekarskie (w obecności opiekuna). Konsultację kończy omówienie wstępnej diagnozy, planu leczenia, przekazanie zaleceń, a także odpowiedzi na pytania i wątpliwości.

Na wizycie musi pojawić się każdorazowo pacjent, jeśli pacjent nie jest pełnoletni na wizycie powinien również stawić się rodzic lub opiekun prawny pacjenta, w wyjątkowych sytuacjach pacjentowi może towarzyszyć inna dorosła osoba upoważniona przez rodzica/opiekuna.

Jeśli pacjent posiada aktualne (z ostatniego pół roku) wypisy z oddziałów psychiatrycznych – proszę zabrać je na wizytę, dodatkowo jeśli pacjent zażywa leki proszę znać ich dokładne nazwy i dokładne dawkowanie. Pozostałą dokumentację która wyda się państwu istotna dla leczenia możecie zabrać na wizytę, jednak z powodu ograniczonego czasu w pełni zapoznam się z nią na kolejnych wizytach.

Część zaburzeń właściwych wiekowi rozwojowemu jak na przykład: zaburzenia aktywności i uwagi, zaburzenia ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera) mogą nie zostać zdiagnozowane w wieku młodzieńczym, a mimo to przyczyniać się do znacznego pogorszenia jakości życia młodej osoby dorosłej. W takiej sytuacji ze względu na doświadczenie psychiatrów dziecięcych w diagnozowaniu i leczeniu tych zaburzeń może być to jednyna właściwa forma leczenia.